Muuseumid


Eestis on 180 muuseumi, kus säilitatakse 6,94 miljonit museaali. 2019. aastal külastati üle Eesti muuseume 3,54 miljonit korral. Statistikaameti kodulehe järgi on Tallinnas 58 muuseumi. Sellest kõigest võib järeldada, et eestlane on tõsimeeli muuseumiusku. Viimased üksteist aastat on muuseumites käimist populariseerinud muuseumiöö, mis kahjuks sel aastal – 2021, ära jääb. Kui ei saa muuseumiööle minna, siis koos giidiga tasub ikka muuseumeid külastada.