õigeusu kiriku tuur


Õigeusu kirik seostub pigem venelaste kui eestlastega. Tegelikult on Eestis kaks õigeusu kirikut – Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik ja Eesti Apostellik Õigeusu Kirik, mida mõnikord ka kreeka kirikuna tuntakse. Kaks kirikut, sarnased, kuid samas  detailides nii erinevad. Vene koolinoored kirjeldasid mulle oma kirikut peamiselt kahe sõnaga – kuldne kuppel ja rätti kandvad naised, siis Eesti õigeusu kirikutel tavaliselt kuldset kuplit ei ole ja naised enamjaolt ei kanna rätikuid. 

EAÕK Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna Kirik on sadama juures asuv väike imeilus puidust pühakoda, mis on metropoliidi katedraalkirik. Räägime ajaloost, tänapäevast, võimalus külastada kirikutornis olevat väikest muuseumi ning otse loomulikult küsida küsimusi. 

Vajalik info:

Tuuri pikkus 1 h.

Tuuri saab broneerida siit.

Eesti Aposteliku Õigeusu Kiriku Püha Siimeon ja Nisprohvet Hanna Kogudus asub Ahtri 7/Paadi 2.

Õigeusu kiriku tuur

Koguduse nimeikoon

Õigeusu kiriku tuur

Ja valgus sai

Õigeusu kiriku tuur

Inglitiivad keset ikonostaasi